ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

«Καμπάνα» 1000 ευρώ σε αρτοποιείο στη Βόνιτσα

Webmaster | 8:19:00 μ.μ. | 0 σχόλια


       Την επιβολή προστίμου 1000 ευρώ σε ιδιοκτήτη αρτοποιείου στην περιοχή της Βόνιτσας αποφάσισε η διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Το πρόστιμο επιβλήθηκε γιατί το αρτοποιείο λειτουργεί χωρίς να έχει εκδοθεί η βεβαίωση καταλληλότητας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΑΝΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε. AITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
7)-Το γεγονός ότι το αρτοποιείο λειτουργεί χωρίς να έχει εκδοθεί η βεβαίωση καταλληλότητας  σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 12710/860/Φ.15/ ΦΕΚ1026Β/2007, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.3982/11 ΦΕΚ 143Α/2011).......

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1-Επιβάλλεται, σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών διατάξεων, στον ........................ ιδιοκτήτη του αρτοποιείου, που λειτουργεί στην Βόνιτσα  Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας  πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00 €), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στη παράγραφο 7.
2-Το παραπάνω επιβαλλόμενο πρόστιμο σύμφωνα με  την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/11, αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και κατατίθεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 4, από τον ιδιοκτήτη/φορέα στον λογαριασμό  412.5451.82-55 που τηρεί η Π.Δ.Ε. στην  Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
Ο ιδιοκτήτης /φορέας μετά την καταβολή του προστίμου, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας το πρωτότυπο του παραστατικού εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
3.-Ορίζεται προθεσμία  δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, εντός της οποίας  υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της δραστηριότητας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά  για να καταστεί αυτή συμβατή με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου.
4.-Κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.
Ε.Π.
H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ

http://www.agriniopress.gr/

Κατηγορία Άρθρου: ,

Κοινοποιήση Άρθρου:

Littleboypc.gr - Επισκευή Υπολογιστών, Κινητών, Ιστοσελίδες, Δίκτυα:
Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής, επισκευή Υπολογιστών (Laptop-Desktop), Κινητών τηλεφώνων (Smartphones), Σχεδίαση και Προγραμματισμός Ιστοσελίδας, Δίκτυα Υπολογιστών (Lan-Man-Wan), Καταγραφικά Συστήματα (Κάμερες Ασφαλείας). Θα μας Βρείτε: Κατούνα Ξηρομέρου - Έναντι ΕΛΤΑ | Τήλ. 6972 467 965 - 6989 457 517 | Web: http://www.littleboypc.gr

0 σχόλια

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...